Kauppatieteellisen vuoden 2014 pääsykoekirjat

Kauppatieteellisen pääsykoekirjat julkaistiin tänään. Kolme kirjaa pysyi samana ja vain matermatiikka, jonka muutoksesta tiedotettiin jo aiemmin, vaihtui. Pääsykoekirjat ovat:

1) Johtaminen ja markkinointi
Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum, 2012 tai uudempi. ISBN: 978-952-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0.

2) Laskentatoimi ja rahoitus
Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011 tai uudempi. ISBN: 978-951-96324-3-8.

3) Kansantaloustiede 
Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, 2012 tai uudempi. ISBN: 978-952-63-1556-0.

4) Talousmatematiikka
Talousmatematiikan osuus perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään. Lukion opetussuunnitelma on luettavissa Opetushallituksen sivuilla (http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf). Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia.

Katso tarkemmat valintakoevaatimukset Valmennuskeskuksen sivuilta. Muun muassa pääsykoepäivämäärää on siirretty aikaisemmaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.